Kako podnijeti zahtjev za kreiranje programa đubrenja?


Podnošenje zahtjeva za kreiranje preciznog programa đubrenja odnosi se na odabir poljoprivredne kulture koja se uzgaja / želi uzgajati, odabir / unos informacija o karakteristikama parcele koje su neophodne za izračunavanje stvarnih potreba za đubrenjem, kao i informacija o očekivanom prinosu (kg / dunum), te odabir strategije đubrenja koja se planira primijeniti. Proces podnošenja zahtjeva možete započeti odabirom opcije Kreiraj plan đubrenja koja se nalazi u dijelu Komandna tabla na stranici www.agromonitor.ba. Ukoliko ste pretplaćeni za više lokacija, zahtjev za kreiranje programa đubrenja za svaku od lokacija podnosite odvojeno.

Kvaliteta kreiranog programa đubrenja ovisi od tačnosti i preciznosti informacija koje ste unijeli. Naravno, poželjno je da su informacije unesene od strane korisnika rezultat analize zemljišta. Ukoliko ne posjedujete rezultate analize zemljišta za datu parcelu na odabranoj lokaciji, neophodno je da odaberete opciju održavanje – analiza tla nije dostupna u dijelu Strategija đubrenja sa P i K. Najkasnije u roku od dva radna dana, korisnik dobija povratnu informaciju – kreiran specifičan program đubrenja.