Kako dodati novu lokaciju?


Nakon što ste se pretplatili na usluge AgroMonitora, dobiti ćete mogućnost odabira lokacije/a za koju/e želite prognozu pojave biljnih bolesti i štetočina. Proces odabira lokacije možete započeti odabirom opcije Dodajte novu lokaciju koja se nalazi u dijelu Komandna tabla na stranici www.agromonitor.ba. Lokaciju dodajete unosom geografskih koordinata (geografske šrine i geografske dužine) ili odabirom lokacije na mapi. Geografske koordinate, ukoliko ih unosite manualno, moraju imati sljedeći format: XX.XXXXXX (npr. geografska širina: 44.326546, geografska dužina: 18.069206). Prilikom odabira lokacije vodite računa o tome da pojedinačnu lokaciju možete promijeniti samo jednom tokom trajanja Vaše pretplate. Da bi geolociranje bilo što preciznije, neophodno je da unesete i nadmorsku visinu područja na kojem se data lokacija nalazi. Svaka odabrana lokacija mora imati i specifičan naziv.

Pored prognoze pojave bolesti i štetočina za odabranu lokaciju, korisnici će dobijati informacije i o referentnoj evapotranspiraciji (ET0), odnosno infromacije o generalnim potrebama za vodom (mm).