Gdje možete pronaći prognoze pojave bolesti i štetočina i informacije o generalnim potrebama biljaka za vodom (mm)?


Sve dostupne prognoze za odabranu lokaciju / e se mogu naći u dijelu Agro-prognoze kao i u dijelu Moje lokacije. Ukoliko ste pretplaćeni za više lokacija, prognoze za svaku od dodanih lokacija ćete vidjeti odvojeno. Navedeno se odnosi i na informacije o generalnim potrebama biljaka za vodom. Sve Vaše lokacije se nalaze u dijelu Komandna tabla i navedene su abecednim redom.