Online razvojna platforma za kreiranje i realizaciju inovativnih rješenja u okvirima agroekosistema

AgroMonitor nudi programske alate neophodne za analiziranje klimatskih, pedoloških, prostornih i organizacionih podataka, kao i alate za samoprikupljanje, pohranjivanje i prezentovanje podataka preko interaktivnih mapa, tabela i grafikona jednostavnih za tumačenje i daljnje analiziranje.

Poljoprivrednim proizvođačima omogućavamo brz i jednostavan pristup informacijama o specifičnim agro-ekološkim i proizvodnim uvjetima poljoprivrednih gazdinstava.

Mogućnosti

Navodnjavanje

Kada i u kojoj mjeri navodnjavati poljoprivredne kulture u aktualnim vremenskim uvjetima

Vremenski uvjeti

Informacije o trenutnim vremenskim uvjetima (temperatura, vlažnost zraka, padavine, smjer i brzina kretanja vjetra, atmosferski pritisak, oblačnost, magla)

Pojava bolesti

Kada primijeniti fitofarmaceutska sredstva – fungicide. AgroMonitor prognozira pojavu sljedećih bolesti:

 • krastavost / fuzikladij jabuke (Venturia inaequalis (Cooke) Winter);
 • plamenjača krompira (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary);
 • plamenjača / peronospora vinove loze (Plasmopara viticola (Berkeley & Curtis ex de Bary) Berlese & de Toni);
 • plamenjača luka (Peronospora destructor (Berk.) Casp. ex Berk.);
 • siva pjegavost celera (Septoria apiicola Spegazzini);
 • plamenjača krastavca (Pseudoperonospora cubensis Berkeley & M. A. Curtis).

Pojava štetočina

Kada primijeniti fitofarmaceutska sredstva – insekticide. AgroMonitor prognozira pojavu sljedećih štetnika:

 • jabučni savijač (Cydia pomonella L.);
 • šljivina osica (Hoplocampa flava L.);
 • kupusna muha (Delia radicum L.);
 • mrkvina muha (Psila rosae Fabricius);
 • poljska stjenica (Lygus rugulipennis Poppius (Het., Miridae)).

Đubrenje

Precizan program đubrenja za preko 100 poljoprivrednih kultura