Načini pretplate


Nakon što ste se registrirali na platformu AgroMonitor, imate mogućnost da postanete i njen aktivni korisnik tako što ćete se pretplatiti na naš servis.

Svaki registrovani korisnik je u prilici da započne sedmodnevni, besplatni probni period kako bi se bolje upoznao sa funkcijama koje platforma AgroMonitor nudi.

Osnovni paket

Cijena godišnje pretplate za korištenje platforme AgroMonitor (osnovni paket) iznosi 30,00 KM (u cijenu je uračunat PDV u iznosu od 17 %). Pretplaćeni korisnici imaju sljedeće mogućnosti:

  1. dodati jednu lokaciju (unosom geografskih koordinata ili odabirom lokacije na mapi) za koju će korisnik dobijati prognozu pojave bolesti i štetočina (ukupno 11 prognoznih modela pojave bolesti i štetočina);
  2. pregled vremenskih podataka za odabranu lokaciju;
  3. u slučaju da prijavljeni korisnik posjeduje agro-meteorološku stanicu, odnosno može osigurati online pristup podacima koje data agro-meteorološka stanica mjeri i prikuplja, prognozu pojave bolesti i štetočina za lokaciju na kojoj se ona nalazi dobija besplatno.

* korisnici imaju mogućnost dodati i veći broj lokacija preko istog korisničkog računa. U tom slučaju se cijena godišnje pretplate obračunava množenjem broja lokacija sa 30,00 KM.

Napredni paket

Cijena godišnje pretplate za korištenje platforme AgroMonitor (napredni paket) iznosi 50,00 KM (u cijenu je uračunat PDV u iznosu od 17 %). Pretplaćeni korisnici imaju sljedeće mogućnosti:

  1. dodati jednu lokaciju (unosom geografskih koordinata ili odabirom lokacije na mapi) za koju će korisnik dobijati prognozu pojave bolesti i štetočina (ukupno 11 prognoznih modela pojave bolesti i štetočina);
  2. pregled vremenskih podataka za odabranu lokaciju;
  3. izabrati jednu parcelu na dodanoj lokaciji (parcela na kojoj je posijana/posađena jedna poljoprivredna kultura) za koju će dobijati informacije o referentnoj evapotranspiraciji (ET0), odnosno informacije o generalnim potrebama za vodom (mm);
  4. izabrati jednu parcelu na dodanoj lokaciji (parcele na kojoj je posijana/posađena jedna poljoprivredna kultura) za koju će biti kreiran precizan program đubrenja;
  5. u slučaju da prijavljeni korisnik posjeduje agro-meteorološku stanicu, odnosno može osigurati online pristup podacima koje data agro-meteorološka stanica mjeri i prikuplja, prognozu pojave bolesti i štetočina za lokaciju na kojoj se ona nalazi dobija besplatno.

* korisnici imaju mogućnost dodati i veći broj lokacija preko istog korisničkog računa. U tom slučaju se cijena godišnje pretplate obračunava množenjem broja lokacija sa 50 KM.

Pretplatite se uplatom sredstava

Pretplatiti se možete uplatom sredstava na račun kompanije diVision Agro d.o.o. Sarajevo. Vaša pretplata će biti aktivirana odmah nakon što primimo Vašu uplatu (najkasnije 48 sati od izvršene uplate).

Uputstvo za uplatu:
Svrha doznake: Godišnja pretplata za AgroMonitor za (broj lokacija)* lokaciju/e, ID korisnika: (6 karaktera)**
Primalac: diVision Agro d.o.o. Sarajevo
Račun primaoca: 1610000196040018
Banka: Raiffeisen Bank Bosna i Hercegovina
Iznos: 30,00 KM (osnovni paket) ili 50,00 KM (napredni paket)***

* prilikom popunjavanja ovog segmenta molimo da upišete broj lokacija za koje se pretplaćujete; broj lokacija po korisničkom računu nije ograničen ** nakon registracije na platformu AgroMonitor, svakom korisniku se dodjeljuje unikatni ID broj. Vaš ID broj možete naći u mailu koji dobijete od AgroMonitor-a prilikom registracije, kao i na stranici www.agromonitor.ba u dijelu Račun *** cijena godišnje preplate ovisi od broja lokacija za koje se pretplaćujete, na primjer: cijena godišnje preplate za jednu lokaciju iznosi 30,00 KM - osnovni paket, odnosno 50,00 KM – napredni paket (u cijenu je uračunat PDV od 17 %), cijena godišnje preplate za dvije lokacije iznosi 60,00 KM – osnovni paket odnosno 100,00 KM – napredni paket (u cijenu je uračunat PDV od 17 %)

Pretplatite se unosom aktivacijskog koda

Pretplatiti se možete i unosom aktivacijskog koda koji se može naći na poleđini AgroMonitor pretplatničke kartice. Vaša pretplata će biti aktivirana odmah nakon unosa koda.

Aktivacijski kod možete naći na poleđini AgroMonitor pretplatničke kartice. AgroMonitor pretplatničku karticu možete naručiti telefonom ili emailom (sales@divisionagro.ba), ili pak kupiti kod nekog od ovlaštenih distributera. Ukoliko se odlučite da Vašu AgroMonitor karticu naručite emailom, ne zaboravite da nam proslijedite svoje kontakt informacije (ime i prezime, adresa isporuke, broj telefona). Pretplatničku karticu Vam šaljemo na željenu adresu besplatno (AgroMonitor pretplatničku karticu plaćate prilikom preuzimanja pošiljke).

Imate pitanja? Kontaktirajte nas.

Ako imate pitanja, kontaktirajte nas telefonom ili emailom.